SERALARDA POLİKARBON KULLANIMI

SERALARDA POLİKARBON KULLANIMI;

Modern Sera Sistemlerinde, günümüzün taleplerine cevap verecek şekilde dizayn edilmek için polikarbon uygulanmaktadır.İçeriğindeki UV, IR, anti- sis, anti-virüs katkı maddeleri ile güneş ışınlarının ve çeşitli virüslerin zararlı etkilerini azaltır, ısı kaybını engeller, sera içinde çiğ oluşumunu önler. Bu özellikleriyle polikarbon seralarda meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi kolaylaşmaktadır. Polikarbon malzemenin sera yapımında tercih edilmesinin bir çok sebebi vardır. Bu sebepleri şu şekide sıralayabiliriz;
•       Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir.
•       Kullanımı, nakliyasi ve montajı kolaydır.
•       Hafiftir, kırılgan değildir.
•       Çift cidarlı yapısı ile iyi ses ve ısı yalıtımı sağlar.
•       %88- % 90 oranında ışık geçirgenliği sağlar.
•       Darbe dayanımı camdan daha iyidir.
•       Sera örtüsü olarak 8 – 10 mm. kalınlığındaki polikarbon levhaların kullanımı yaygındır.